Woning zoeken: koop huur

 

Huurprijsberekening
 
Woonsite Limburg Makelaars
 
Is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het berekenen van de maximaal toelaatbare huurprijs, van zowel zelfstandige als onzelfstandige wooneenheden.
 
Opbouw/uitbreiding portefeuille
Wij kunnen voor u een belangrijke rol spelen in de aankoopfase van vastgoed. Als u namelijk een pand koopt in verhuurde toestand, bent u meestal gebonden aan bestaande huurcontracten. Als deze al ieder jaar zijn verhoogd met de maximale huurverhoging is de kans nog heel groot dat u niet de maximale huur krijgt die u mag vragen. Wij zouden dan voor u een maximale huuropbrengst kunnen berekenen die u mag vragen als de bestaande huurders de huurcontracten opzeggen. Maar ook als u veranderingen in het pand wil aanbrengen kunnen wij voor u berekenen wat hier het rendement van zal zijn, gebaseerd op de wijzigingen in de huuropbrengst. De door ons aangeleverde rapporten kunt u gebruiken om via een makelaar een taxatie te laten maken op basis van een kapitalisatiefactor.
 
Bestaande portefeuille optimaliseren
U kunt door Woonsite Limburg Makelaars uw huidige “verhuur woningaanbod” laten berekenen aan de hand van huurverhogende (bouwkundige) verbeteringen. Ook is het wellicht verstandig om u bestaande portefeuille te voorzien van huurberekeningen gebaseerd op puntentellingen. Uit onze ervaring blijkt namelijk dat een groot aantal vastgoedbeleggers te weinig voor hun verhuurde woningen aan huur berekenen, en dus hiermee een stukje rendement laten liggen. Wij zouden dan voor u een maximale huuropbrengst kunnen berekenen die u kunt gaan vragen als de bestaande huurders de huurcontracten opzeggen.
Op deze manier krijgt u twee waarden naast elkaar, de bestaande huuropbrengst en de maximale huuropbrengst.
Onze belangrijkste klanten zijn afkomstig uit de bouwkundige sector, maar ook de vastgoedbeleggers komen steeds vaker ten rade bij Woonsite Limburg Makelaars.
 
Woonsite Limburg Makelaars
Is een bedrijf dat zich bezighoudt met het geven van adviezen en het verhuur en verkoop van vastgoed.
De kennis en ervaring die we op het gebied van verhuur en vastgoedbeheer hebben opgedaan door de jaren heen, zijn gebundeld tot een nieuw concept voor het berekenen van de maximale huurprijsgrens, van zowel zelfstandige als onzelfstandige wooneenheden.
Ook kunt u door ons bedrijf uw huidige “verhuur woningaanbod” laten herberekenen aan de hand van huurverhogende (bouwkundige) verbeteringen.
Na gedegen onderzoek is namelijk gebleken dat er een aantal vastgoedbeleggers te weinig voor hun verhuurde woningen aan huur berekenen, en dus hiermee een stuk rendement laten liggen!
Ook kunnen wij een belangrijke rol spelen in de aankoopfase van vastgoed, wij kunnen namelijk een maximale huuropbrengst berekenen aan de hand van de wijzigingen die u aan het te verhuren wil aanbrengen, maar ook kunnen wij een maximale huuropbrengst uitrekenen die u kunt gebruiken om een taxatie te laten maken op basis van een kapitalisatiefactor.
Onze belangrijkste klanten zijn afkomstig uit de bouwkundige sector, maar ook de vastgoedbeleggers komen steeds vaker ten rade bij Woonsite Limburg Makelaars.
 
Kapitalisatiefactor:
Dit is het verhoudingsgetal waar u de maximaal te ontvangen huur op jaarbasis mee vermenigvuldigd om zo de waarde van een te verhuren object uit te drukken, deze zal in de praktijk variëren tussen 9 en 16. Tevens geeft deze kapitalisatiefactor weer welk rendement u uit u investering kunt halen.
 
Kapitalisatiefactor             Rendement op investering
 
8                                                12,5%
9                                                11,1%
10                                             10,0%
11                                                9,1%
12                                                8,3%
13                                                7,7%
14                                                7,1%
15                                                6,7%
16                                                6,3%
 
(In deze berekening is geen rekening gehouden met Kosten Koper)
 
Bovenstaand overzicht is natuurlijk alleen van toepassing in het eerste jaar van de investering, daar er per 1 juli van ieder jaar een huurverhoging mag worden doorberekend en het object ieder jaar in verkoopwaarde toeneemt.
 
Bouwkundig advies
Het geven van bouwkundig advies voor huurverhogende verbouwingen/aanpassingen in een reeds bestaande zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid. Zo kan het zijn dat men door enkele voorzieningen aan te brengen in een verhuurobject meer VROM punten gegenereerd kunnen worden, die vervolgens weer meer huur opbrengen.
 
Huurberekening wat kunnen wij u bieden:
 
Hoe gaan wij te werk: 
 • Samen met de eigenaar of beheerder van het object opmeten en inventariseren van het te verhuren object.
 • Aan de hand van de opmeting en de inventarisatie een puntenberekening maken volgens de puntentelling van VROM per verhuurd object.
 • Schriftelijke verslaglegging door middel van een rapport dat u desgewenst aan u huurders kunt overleggen met een duidelijke opbouw van de puntentelling en de berekening van de maximaal redelijke huurprijsgrens.
 • Aan de hand van de puntenberekening van de te verhuren objecten in een project een maand en een jaarhuuropbrengst berekenen en hiervan een schriftelijk verslag uitbrengen.
Waar dient het toe: 
 • Het maken van maximaal redelijke huurprijsgrens berekeningen die u kunnen steunen in het besluit om wel of niet over te gaan tot aankopen van vastgoed.
 • Het maken van maximaal redelijke huurprijsgrens berekeningen die u kunt overleggen aan uw huurder met de volgende huurverhoging.
 • Het maken van maximaal redelijke huurprijsgrens berekeningen die u kunt overleggen aan externe financiers, of hypotheekverstrekkers.
Waarom zou u van onze diensten gebruik maken: 
 • Een puntentelling maken voor een zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid is een complexe zaak. Woonsite Limburg Makelaars heeft zich gespecialiseerd in deze materie en heeft specifiek hiervoor ondersteunende software gemaakt.
 • Vaak is het namelijk zo dat u vastgoed aankoopt in een reeds verhuurde staat, dit houdt dan meestal in dat de huur die nu wordt ontvangen niet maximaal is. Wij kunnen voor u een nieuwe huurberekening maken aan de hand van de puntentelling van VROM, die u kunt gebruiken om een huurprijs te vragen aan een nieuwe huurder nadat een van de bestaande huurders het contract heeft opgezegd.
 • U wil zelf een woonhuis splitsen in appartementen (zelfstandige wooneenheden) of kamers (onzelfstandige wooneenheden), maar u weet niet wat het hoogste rendement oplevert.
 • In eerste instantie zou de motivatieplicht voor de huurverhoging gaan vervallen, hiervoor in de plaats zou de zogenaamde informatieplicht komen. Maar de voorstellen voor een nieuw huurbeleid zijn ingetrokken door de nieuwe regeringscoalitie, toch verwachten wij dat een gedeelte van deze plannen alsnog op een later tijdstip zullen worden doorgevoerd. Wat houd dit in, U bent dan verplicht om bij de huurverhoging een puntentelling, gebaseerd op de richtlijnen van VROM, aan de huurder te overhandigen.
Aansprakelijkheid:
De door Woonsite Limburg Makelaars gemaakte maximaal redelijke huurprijsgrens gaat uit van de van overheidswege geldende regelingen, wetten en handleidingen bij de waardering van een zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid.
De berekende maximaal redelijke huurprijsgrens zijn voor een gedeelte afhankelijk van de door u aangeleverde gegevens.
Woonsite Limburg Makelaars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg, direct of indirect voortvloeiend uit de door ons berekende maximaal redelijke huurprijsgrens.